Regularne połączenia do Warszawy / Lotnisko Chopina / Lotnisko Modlin INFOLINIA: 726 103 103 | 887 103 104 | 24h / dobę zakexpress@o2.pl

FAQ-  najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Zobacz poniżej czy znajdziesz na nie odpowiedź. Dokładamy wszelkich starań, by wszystko było jasne dla naszych pasażerów, jeśli nie znajdziesz odpowiedzi w poniższych pytaniach skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numery infolinii : 726 103 103; 887 103 104.

GDZIE MOGĘ KUPIĆ BILET?

Bilet na przejazd można kupić:

a)       przez stronę internetową zakexpress.com.pl – zakładka KUB BILET,

b)       w naszych punktach sprzedaży oraz u  naszych agentów

c)        rezerwując przejazd dzwoniąc na numer infolinii –płatność jest  bezpośrednio u kierowcy.

CZY MOŻNA KUPIĆ BILET U KIEROWCY / na przystanku /BEZ UPRZEDNIEJ REZERWACJI?

TAK, pod warunkiem wolnych miejsc w autokarze.

CZY MUSZĘ DRUKOWAĆ BILET?

Nie, wystarczy, że masz go w telefonie lub podasz imię i nazwisko przy wsiadaniu do autokaru.

CZY MOŻNA ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY BILET?

TAK. Zwrotu można dokonać najpóźniej 24 h przed planowanym wyjazdem za potrąceniem 20 % od ceny biletu.

Zwrotu biletów można również dokonywać w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z naszym regulaminem III. Pkt. 3

CZY MOGĘ ZMIENIĆ TERMIN WYJAZDU ?

TAK. Zmiany biletu jak tez rezerwacji można dokonać przed odjazdem autokaru dzwoniąc na numer infolinii, wyjątkiem są bilety kupione w taryfie promocyjnej – SA ONE NIEZMIENNE

CZY MOGĘ PRZEKAZAĆ ZAKUPIONY PRZEZ SIEBIE BILET KOMUŚ INNEMU.

NIE. BILET jest dokumentem imiennym.  Regulamin przewoźnika II. Pkt. 1 – 2

CZY PRZEWOZIMY PRZESYŁKI ?

NIE.

CZY MOŻNA WSIĄŚĆ/WYSIĄŚĆ DO/Z AUTOKARU NA TRASIE JEGO PRZEJAZDU ?

NIE. Autobusy zatrzymują się tylko na wyznaczonych przystankach w rozkładzie jazdy.

KUPIŁEM BILET ONLINE, A NIE OTRZYMAŁEM GO NA ADRES POCZTY INTERNETOWEJ WSKAZANEJ PRZY ZAKUPIE?

W sytuacji gdy mają Państwo pewność ze transakcja została zaksięgowana, a nie otrzymali Państwo biletu prosimy o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia operacji bankowej w formacie PDF na adres zakexpress@o2.pl z dopiskiem „prośba o wygenerowanie biletu”.

CZY MOŻNA PRZEWOZIĆ ZWIERZĘTA?

NIE. Zgodnie z X Pkt. 1 „ W wyjątkowych sytuacjach na prośbę Klienta Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (PIES, KOT, KRÓLIK DO 4 KG) „ Przewóz zwierząt musi być zgłoszony pod nr infolinii. Zgoda na przewóz wydawana jest ustnie i wpisana jest do złożonej rezerwacji/zakupionego biletu.  Opłata za przewóz zwierzęcia równa jest cenie biletu z ulgą studencką. Wyjątkiem są psy przewodnicy, które  podróżują bezpłatnie z osobami niewidomymi.

O KTÓREJ MAM STAWIĆ SIĘ NA PRZYSTANKU?

Zgodnie z regulaminem Przewoźnika pasażer zobowiązany jest do stawienia się na przystanku 10 min przed planowanym odjazdem,

JAKIE ZNIŻKI OBOWIĄZUJĄ PRZY PRZEJAZDACH ?

  1.     Zniżki ustawowe
  2.     Zniżki zgodne z Regulaminem przewoźnika :

a)       do 30% dla młodzieży uczącej się do 26 roku życia

b)       do 30% dla osób powyżej 60 roku życia – od 1 lipca 2014-06-08

c)       do 50 % dla dzieci w wieku 2-12 lat

d)       do  5,7,10 %  dla posiadaczy Karty STAŁEGO Klienta

       3.       Zniżki promocyjne – rozpoczynające się już od 1 zł przy zakupie biletów online

 

Warunkiem przyznania zniżki jest posiadanie ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.

MAM WYKUPIONY BILET NA DANĄ GODZINĘ ODJAZU CZY MOGĘ JECHAĆ WCZEŚNIEJSZYM/PÓŹNIEJSZYM KURSEM NA TYM BILECIE?

W takich sytuacjach prosimy o kontakt z numerem infolinii, oczywiście W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI WOLNYCH MIEJSC ZMIENIAMY BILET NA WYBRANY PRZEZ PAŃSTWA PRZEJAZD.

W JAKICH PRZYPADKACH KIEROWCA MOŻE ODMÓWIĆ PRZEWOZU PASAŻERA POMIMO DOKONANEJ REZERWACJI LUB POSIADANIA BILETU?

Kierowca może odmówić przewozu jeśli pasażer jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka. Regulamin przewoźnika VIII Pkt.3

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ DOTYCZĄCĄ ŻAK EXPRESS?

Reklamacje należy kierować w okresie do miesiąca od zaistniałej okoliczności będącej przedmiotem reklamacji  . Osobą uprawnioną do reklamacji jest pasażer,  jego prawny opiekun lub pełnomocnik.

a)       listownie: BUT „ŻAK TOURIST”  Sp. z o. o. ul. Rybacka 2, 16-300 Augustów

b)       pocztą elektroniczną: zakexpress@o2.pl  lub za pośrednictwem biura sprzedaży.

JAKI BAGAŻ MOGĘ PRZEWIEŹĆ BEZPŁATNIE?

Pasażerowi przysługuje bezpłatnie:

a)       przewóz jednej sztuki bagażu o  sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200cm na oddającego ten bagaż pasażera.

b)       Pasażerom  jadącym z/na Lotnisko Modlin/Chopina przysługują bezpłatnie 2 szt. Bagażu.

 

Bagaż dodatkowy i ponadwymiarowy przewiezione zostają w miarę możliwości przy dodatkowej dopłacie  w wysokości 10 zł.

 

CZY MOGĘ ZMIENIĆ MIEJSCE WSIADANIA ?

TAK, jeżeli decydujecie  się Państwo na zmianę miejsca wsiadania prosimy o niezwłoczny kontakt z infolinią.

JAKIE AUTOKARY PRZEWOŻA PASAŻERÓW NA LINI ŻAK EXPRESS?

Każdy z naszych autokarów posiada tablice kierunkową oraz oznaczony jest LOGIEM naszej firmy. Są to autokary  o podwyższonym standardzie, posiadają czynne toalety, klimatyzację, dostęp do bezprzewodowego Internetu, system lokalizacji GPS.

CZY W AUTOKARZE MOŻNA PŁACIĆ KARTĄ, BĄDŹ TEŻ W INNEJ WALUCIE NIŻ ZŁOTÓWKI?

NIE,  płatność u kierowcy możliwa jest tylko gotówką w Polskiej walucie. Płatność kartą możliwa jest przy zakupie biletów przez Internet.

CO MAM ZROBIĆ JEŚLI ZGUBIONO LUB USZKODZONO MÓJ BAGAŻ?

Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym winien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jeżeli doszło do uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym kierowcę, który kieruje pojazdem oraz sporządzić na miejscu zdarzenia odpowiedni protokół, który jest podstawa do rozpatrzenia reklamacji.  W przypadku bagażu o wartości przekraczającej 700,00 zł pasażer obowiązany jest zadeklarować  kierowcy wartość tego bagażu lub każdej sztuki jego zawartości prze rozpoczęciem przejazdu, co zostanie wpisane na deklaracji. Kierowca może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w deklaracji. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, biżuteria, papiery wartościowe, elektronika, przedmioty posiadające wartość naukową) winny być przewożone pod opieką Pasażera jako Bagaż podręczny.

CZY OSOBA NIEPEŁNOLETNIA MOŻE PODRÓŻOWAĆ SAMA ?

Samodzielnie autokarem mogą podróżować osoby powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie w wieku 12-16 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „UPOWAŻNIENIE NA PRZEJAZD NIELETNIEGO” wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Druk dostępny jest do pobrania na naszej stronie www.zakexpress.com.pl w zakładce REGULAMIN. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą poróżować wyłącznie z opiekunem.

CZY DOKONUJĄ PAŃSTWO REZERWACJI GRUPOWYCH? CZY MOŻEMY LICZYĆ NA ZNIŻKĘ?

Jeżeli będą Państwo podróżować z/na lotnisko MODLIN/CHOPINA mogą Państwo kupić tzw. BILETY RODZINNE, które dostępne są tylko w Naszych Punktach Sprzedaży oraz u Naszych Agentów.  Jeżeli planują Państwo przejazd większej ilości osób prosimy o wysyłanie zapytań na nasz adres: zakexpress@o2.pl . 

CZY MIEJSCA W AUTOKARACH SĄ NUMEROWANE?

NIE.

CZY MOGĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT ZA DANY PRZEJAZD?

Bilet stanowi fakturę VAT zgodnie z § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2001r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., nr 68 poz. 360).

JESTEM OSOBĄ W WIEKU DO 26 LAT ORAZ STUDIUJĘ ALE ZA GRANICĄ POLSKI, CZY PRZYSŁUGUJE MI ZNIŻKA NA PRZEJAZD?

TAK. Jeżeli posiadają Państwo legitymację studencką/uczniowską potwierdzającą naukę przysługuje Państwu zniżka w wysokości do 30% wartości biletu pełnego.

CZĘSTO KORZYSTAM Z PAŃSTWA USŁUG, CZY MOGĘ OTRZYMAĆ KARTĘ STAŁEGO KLIENTA?

TAK, warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest posiadanie odpowiedniej ilości biletów oraz złożenie formularza o kartę. Regulamin i formularz znajdą Państwo na stronie www.zakexpress.com.pl  w zakładce REGULAMIN.